Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Belediye Başkanımız
Kemal VURAL

Başkan'ın Özgeçmişi
Mesaj Gönder
Fotoğraf Albümü


    

Devam Eden Projeler

YESEMEK SEYİR TEPESİ

Biten Projeler

Şehir Meydanı

Projelerimiz

Vefat Duyuruları

Doktor Şevki Özkaya Vefat Etmiştir.

Öğretmen Fırat Özkaya ve Diş Doktoru Murat Özkaya'nın babası Doktor Şevki Özkaya vefat etmiştir. Cenazesi Konya'da defin edilecektir. Belediyemiz olarak merhuma Allah'tan rahmet acılı ailesine başsağlığı dileriz. 20.09.2018

Kuyumcu Lütfi Can Vefat Etmiştir.

Kuyumcu Ahmet Can'ın babası Ali, Celal ve Kemal Can'ın kardeşi Kuyumcu Lütfi Can Vefat Etmiştir. Cenazesi ikindi namazına müteakiben Sıdıka Tayyar Hatun camisinden kaldırılıp İslahiye mezarlığında defin edilecektir. Belediyemiz olarak merhuma Allah'tan rahmet acılı ailesine başsağlığı dileriz. 19.09.2018

 BEYANA GÖRE RUHSAT ALMA ESNASINDA İSTENEN BELGELER

 

1)Çevre Temizlik vergisinin ödendiğine dair makbuz ve ilan reklâm kaydı.

2)Başvuru Formu.

3)Kira Kontratı ve Tapu sureti( İşletici adına veya beyan edilen adres için ayrıca kira kontratının mal sahibi adına vekâleten imzalayan kişinin vekâletnamesi ibraz edilecektir.

4)Maliye Vergi levhası fotokopisi (Beyan edilen adres için).

5)Esnaf ve Sanatkâr ise sicil tasdiknamesi veya Ticaret odası sicil kaydı.

6)Ustalık Belgesi Milli Eğitim Bakanlığından.(Belge başkası adına ise noter tasdikli taahhütnamenin aslı.

7)İşyeri açılacak yer mesken ise karar defterinden tüm kat malikleri oy birliği ile noter onaylı muvafakat.

8)Yapı kullanma izin belgesi veya tapu (kullanış amacına uygun)

9)Ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri.(Şirketler için)

10)Devir ve ortaklık işlemlerinde noter onaylı devir senedi ve eski ruhsatın aslı.

11)Şahıslardan dört adet resim.

12)Dernek yazısı.

13)Bağlı bulundukları odadan üyelik belgesi.

14)Oto galerilerinden Mali zorunluluk sorumluluk sigortası

15)Tüp bayilerinden sorumluluk sigortası bayilik belgesi ve noter onaylı kat malikleri muvafakati aslı.

16)İşyerlerinde her altı metre karede bir yangın tüpü bulundurulması yangın tüpleri faturası ruhsat alacak kişi adına olacak

17)Çevre sağlığı raporu

18)Belediye Fen işleri görüşü

19)Zabıta Müdürlüğü görüşü.

20)İtfaiye Müdürlüğü görüşü.

21)Kimlik Fotokopisi ve İkametgâh ilmühaberi.

22)Sabıka Kaydı ve bulaşıcı Hastalığı olmadığına dair sağlık raporu

23)Gürültü Raporu Çevre il Müdürlüğünden

24)G.Antep Bykş. Bld. Çevre sağlı Şube Müdürlüğünün görüşü.