Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Belediye Başkanımız
Kemal VURAL

Başkan'ın Özgeçmişi
Mesaj Gönder
Fotoğraf Albümü


    

Devam Eden Projeler

YESEMEK SEYİR TEPESİ

Biten Projeler

Şehir Meydanı

Projelerimiz

Vefat Duyuruları

Levent Şafak Karaca Vefat Etmiştir.

Altınüzüm Mahallesinden Merhum Şükrü Karaca'nın torunu Ramazan Karaca'nın oğlu Ambulans Şoförü Adnan ve Fatih Karaca'nın yigeni Levent Şafak Karaca vefat etmiştir. Cenazesi ikindi namazına müteakiben Altınüzüm Mahalle Mezarlığında defin edilecektir. Belediyemiz olarak merhuma Allah'tan rahmet acılı ailesine başsağlığı dileriz. 20.02.2018

Sultan Tiken Vefat Etmiştir.

Hürriyet Mahallesinden İsmail Tiken'in eşi Haşim ve Şıh Mehmet Tiken'in annesi Sultan Tiken vefat etmiştir. Cenazesi öğlen namazına müteakiben Sıdıka Tayyar Hatun Camisinden kaldırılıp İslahiye Mezarlığına defin edilecektir. Belediyemiz olarak merhumeye Allah'tan rahmet acılı ailesine başsağlığı dileriz.19.02.2018

Meclis Karar Özetleri

İSLAHİYE BELEDİYE MECLİSİ

04/01/2018 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ 

 

Karar No

Karar Tarihi

KARAR ÖZETİ

1

04.01.2018

Komisyondan geldiği şekliyle sınırları ekli krokide belirtilen alan içerisinde 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin n) bendi gereği yeni bir mahalle kurulmasına, Yeni kurulan mahalleye GÖLTEPE MAHALLESİ olarak isim verilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:1)

2

04.01.2018

Komisyon raporu doğrultusunda, Belediyemize ait işyerlerine ait kira bedellerine, belediyemiz gelir tarife cetvelinde belirtilen diğer ücret tarifelerine 11 Kasım 2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 484 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen 2017 yılı için yeniden değerleme oranının % 14,47 (on dört virgül kırk yedi) oranında zam yapılmasına oy birliği ile karar verildi.(Gündem no:2)

3

04.01.2018

İlçemiz sınırları içerisinde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sonucunda ihdasen oluşan ve Belediyemiz mülkiyetine geçen taşınmazların satışı için 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin e) bendi gereği Belediyemiz Encümenine 1 (bir) yıllığına yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verildi. (Gündem no:3)

4

04.01.2018

Yapılan gizli oylama ve açık tasnif neticesinde; 5393 sayılı yasanın 25. Maddesi gereği 2017 yılına ait gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu üyeliğine AK PARTİ grubu adına Mehmet TIRAŞ, Yusuf ÇİFTÇİ, Fatih Mehmet ŞAHİN, Seyfettin SARI, CHP grubundan İbrahim POLAT’ın seçilmelerine karar verildi.

 

Yapılan görüşme sonucunda, Denetim Komisyonunda çalışacak uzman kişinin sayısı, çalışacağı gün sayısı ve günlük ödenecek ücretin belirlenmesi talebi oylandı. Yapılan oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye kanunun 25. maddesi gereği seçilen Denetim Komisyonuna çalışmalarda yardımcı olmak üzere 20 gün süreyle 1 Adet uzman kişi çalıştırılmasına, günlük ödenecek ücretin 5393 sayılı kanunun 25. Maddesinde belirtilen miktarda belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:4)

5

04.01.2018

Meclis tatil ayının HAZİRAN ayı olarak yapılması talebi oylandı. Yapılan oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereği 2018 yılında Meclisin tatil ayı olarak Haziran ayının belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:5)

6

04.01.2018

5393 sayılı kanunun 70. Maddesi ve 18. maddesi i) bendi hükümleri gereğince şirket kurulmasına, hibe yoluyla devir alınmasına oy çokluğu ile karar verildi. (Gündem no:6)

7

04.01.2018

Çamlık Mahallesi 355 Ada 27 ve 28 nolu parsel plan notu değişiklik talebinin İmar Komisyonuna havalesi oylandı. Yapılan oylama neticesinde; konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:7)

8

04.01.2018

İlçemiz Altınüzüm Mahallesi 934, 935, 936, 1314, 1315, 1316 ve 1383’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde Kamu tesis alanları nazım imar planı değişikliği Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/08/2017 tarih ve 537 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanarak Belediyemize gönderilen Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının İmar Komisyonuna havalesi oylandı. Yapılan oylama neticesinde; konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:8)

9

04.01.2018

Belediyemiz tarafından satışı yapılan Şahmaran Mahallesi 114 ada 1 ve 2 parsel, 115 ada 1 ve 2 parsel üzerinde bulunan tahsis şerhlerinin kaldırılmasına oy çokluğu ile karar verildi. (Gündem no:9)

10

04.01.2018

Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğüne 03/05/2016 tarih ve 48 nolu Belediye Meclis kararı ile tahsisi yapılan İlçemiz Fevziçakmak Mahallesi (1=Y:555852.715, X:4098321.135, 2=Y: 555963.680, X: 4098274.950, 3 = Y: 555969.381, X: 4098265.305, 4 = Y: 555961.894, X: 4098169.625, 5 = Y: 555836.648, X: 4098240.045, 6 = Y: 555845.455, X: 4098316.870 ) koordinatlarında bulunan 515, 516, 517, 706, 707, 716, ve 717 adalar arasında kalan 10.305 m2’lik alanın tahsisinin kaldırılmasına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesine ( e ) bendi gereği oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:10)

11

04.01.2018

İlçemiz Fevziçakmak Mahallesi 717 Adanın Doğusunda bulunan ve 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planımızda park alanında kalan taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesine (e) bendi gereği Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğüne tahsis edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:11)

12

04.01.2018

İlçemiz Fevziçakmak Mahallesi (1 = Y: 555852.715, X: 4098321.135, 2 = Y: 555963.680, X: 4098274.950, 3=Y:555969.381, X:4098265.305, 4=Y:555961.894, X:4098169.625, 5=Y:555836.648, X:4098240.045, 6 = Y: 555845.455, X: 4098316.870 ) koordinatlarında bulunan 515, 516, 517, 706, 707, 716, ve 717 adalar arasında kalan 10.305 m2’lik alanın tamamının Kültür Han yapılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesine ( e ) bendi gereği Kültür ve Turizm Müdürlüğüne tahsisinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:12)

13

04.01.2018

Fevzipaşa Mahallesi Fevzipaşa Gar sahasında bulunan mülkiyeti Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğüne ait 475, 476, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 484, 485, 493, 497 ve 1708 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların Belediyemizce Kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi gereği satın alınmasına oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:13)

14

04.01.2018

Çamlık Mahallesi 357 Ada 3 parselde kayıtlı taşınmazın Eğitim alanı nazım imar plan değişikliği, Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/10/2017 tarih ve 588 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanarak belediyemize gönderilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının İmar Komisyonuna havalesi oylandı. Yapılan oylama neticesinde; konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:14)

15

04.01.2018

Fevzipaşa Mahallesi 124 Ada 1 nolu parsel imar plan tadilat talebinin İmar Komisyonuna havalesi oylandı. Yapılan oylama neticesinde; konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:15)

16

04.01.2018

Fevziçakamak Mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan inşaatının %40 tamamlanan binanın mevcut haliyle 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin e) fıkrası gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kanununca ihale edilerek ayrı ayrı 10 yıllığına kiraya verilmesine, alınan meclis kararını uygulamak üzere 5393 sayılı kanunun 34. maddesinin g) bendi gereği Encümene yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verildi. (Gündem no:16)

17

04.01.2018

Belediyemiz Meclisinin 04/12/2014 gün ve 2014/139 sayılı kararı ile Fevziçakmak Mahallesi Şehit Cevdet KESKİN Caddesi üzerinde Endüstri Meslek Lisesinin Kuzeyinde bulunan belediyemiz sosyal tesislerinin kiraya verilmesine karar verilmiş olup, 2886 sayılı kanunun 64. Maddesinde belirtilen kiralama süresi 10 yıla kadar kiraya verilir hükmü gereği 2014/139 sayılı meclis kararının iptal edilmesine,

Söz konusu tesiste bulunan yüzme havuzu ve hamamın, 2 Adet düğün salonunun 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin e) fıkrası gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kanununca ihale edilerek ayrı ayrı 10 yıllığına kiraya verilmesine, alınan meclis kararını uygulamak üzere 5393 sayılı kanunun 34. maddesinin g) bendi gereği Encümene yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verildi. (Gündem no:17)

İSLAHİYE BELEDİYE MECLİSİ

06/02/2018 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No

Karar Tarihi

KARAR ÖZETİ

18

06.02.2018

İlçemiz Altınüzüm Mahallesi 934, 935, 936, 1314, 1315, 1316 ve 1383’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde Kamu tesis alanları nazım imar planı değişikliği Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/08/2017 tarih ve 537 sayılı kararı ile onaylanarak belediyemize gönderilen Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan taslağının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesine (c) bendi gereği kabulüne oy çokluğu ile karar verildi. (Gündem no:2)

19

06.02.2018

İlçemiz Çamlık Mahallesi 357 Ada 3 parselde kayıtlı taşınmazın Eğitim alanı kayıtlı nazım imar plan değişikliği, Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/10/2017 tarih ve 588 sayılı kararı ile onaylanarak belediyemize gönderilen Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan taslağının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesine (c) bendi gereği kabulüne oy birliği ile karar verildi.(Gündem no:3)

20

06.02.2018

Fevzipaşa Mahallesi 124 Ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmaz ile ilgili imar planında Zemin Kat Ticari olarak değiştirilmesi için imar plan tadilatının yapılmasına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesine (c) bendi gereği oy çokluğu ile karar verildi. (Gündem no:4)

21

06.02.2018

Yeşilyurt Mahallesi 123 Ada 1 nolu parsel ve Altınüzüm Mahallesi 717-817 parseller plan tadilat talebinin İmar Komisyonuna havalesi oylandı. Yapılan oylama neticesinde; konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:5)

22

06.02.2018

Şehir Merkezinde sıkıntısı yaşanan yapı yoğunluğuna çözüm getirmek ve gelişme alanlarını cazip hale getirerek yapılaşmanın bu bölgelere kaydırılmasını sağlayabilmek amacıyla yapı yüksekliklerinin arttırılması gerekmektedir. Planda belirtilen yapı yoğunluğun ( emsalin ) aynı kalması ancak kat yüksekliğinin serbest bırakılması için İmar Planı ve Plan Notu Değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havalesi oylandı. Yapılan oylama neticesinde; konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:6)

23

06.02.2018

Gaziantep Valiliği Kadastro İl Müdürlüğünce İlçemize bağlı Burunsuzlar, Ağabey, Çerçili, Arpalı, Yeniceli, Esenler, Kale ve Yeşilyurt Mahallelerinde yapılacak olan 3402 Sayılı Kanunun 22-a uygulaması işlemlerinde Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere;

Burunsuzlar Mahallesi

S.NOT.C. KİMLİK NO     ADI SOYADI

     1-              38395340814             İsmail KOCA

     2-              42568201772             Mehmet ÖZDEMİR

     3-              43720163310             İbrahim ATILGAN

     4-              39871291606             Mehmet BILDIRCIN

     5-              44062151980             Emin ÇELİK

     6-              38077351442             Mustafa GEZER'in

 

 

Bilirkişi olarak seçilmelerine 3402 sayılı Kadastro Kanunun 3. Maddesi gereği oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:7)

24

06.02.2018

Gaziantep Valiliği Kadastro İl Müdürlüğünce İlçemize bağlı Burunsuzlar, Ağabey, Çerçili, Arpalı, Yeniceli, Esenler, Kale ve Yeşilyurt Mahallelerinde yapılacak olan 3402 Sayılı Kanunun 22-a uygulaması işlemlerinde Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere;

Ağabey Mahallesi

S.NOT.C. KİMLİK NO     ADI SOYADI

     1-              29110651094             Ökkeş ALMADI

     2-              29020654086             Bayram ARDIÇ

     3-              28843659926             Mehmet MURAT

     4-              29599634748              Mehmet AY

     5-              29185648586             Erdoğan KARAĞAÇ

     6-              28963655914             Ömer MURAT'ın

 

Bilirkişi olarak seçilmelerine 3402 sayılı Kadastro Kanunun 3. Maddesi gereği oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:7)

25

06.02.2018

Gaziantep Valiliği Kadastro İl Müdürlüğünce İlçemize bağlı Burunsuzlar, Ağabey, Çerçili, Arpalı, Yeniceli, Esenler, Kale ve Yeşilyurt Mahallelerinde yapılacak olan 3402 Sayılı Kanunun 22-a uygulaması işlemlerinde Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere;

Çerçili Mahallesi

S.NOT.C. KİMLİK NO     ADI SOYADI

     1-              30814593542             Ahmet BİLEK

     2-              30691597640             Çetin DİLEK

     3-              41536236730             Ökkeş ŞAHİN

     4-              28540669358             İbrahim AKIN

     5-              28381674672             Halil ÖZER

     6-              26128749706             Yılmaz AKSOY'un

 

Bilirkişi olarak seçilmelerine 3402 sayılı Kadastro Kanunun 3. Maddesi gereği oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:7)

26

06.02.2018

Gaziantep Valiliği Kadastro İl Müdürlüğünce İlçemize bağlı Burunsuzlar, Ağabey, Çerçili, Arpalı, Yeniceli, Esenler, Kale ve Yeşilyurt Mahallelerinde yapılacak olan 3402 Sayılı Kanunun 22-a uygulaması işlemlerinde Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere;

Arpalı Mahallesi

S.NOT.C. KİMLİK NO     ADI SOYADI

     1-              26758728690             Nuri ÇELEBİ

     2-              27040719280             Dede DEMİR

     3-              27475704714             Mehmet Ali BİLMEZ

     4-              28000687236             Hamza COŞGUN

     5-              25993754150             Mustafa ÇINGI

     6-              27385707706             Murad BİLMEZ'in

 

Bilirkişi olarak seçilmelerine 3402 sayılı Kadastro Kanunun 3. Maddesi gereği oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:7)

 

27

06.02.2018

Gaziantep Valiliği Kadastro İl Müdürlüğünce İlçemize bağlı Burunsuzlar, Ağabey, Çerçili, Arpalı, Yeniceli, Esenler, Kale ve Yeşilyurt Mahallelerinde yapılacak olan 3402 Sayılı Kanunun 22-a uygulaması işlemlerinde Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere;

Yeniceli Mahallesi

S.NOT.C. KİMLİK NO     ADI SOYADI

     1- 12161215964             Ahmet DOĞAN

     2- 13547169758             Yakup YAVUZ

     3- 47953022956             İlhan HOROZ

     4- 14099151314             Ali ŞAHİN

     5- 15386108462             Yahya EMRE

     6- 11222247258             Halil POLAT'ın

 

Bilirkişi olarak seçilmelerine 3402 sayılı Kadastro Kanunun 3. Maddesi gereği oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:7)

28

06.02.2018

Gaziantep Valiliği Kadastro İl Müdürlüğünce İlçemize bağlı Burunsuzlar, Ağabey, Çerçili, Arpalı, Yeniceli, Esenler, Kale ve Yeşilyurt Mahallelerinde yapılacak olan 3402 Sayılı Kanunun 22-a uygulaması işlemlerinde Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere;

Esenler Mahallesi

S.NOT.C. KİMLİK NO     ADI SOYADI

     1-              36349409198             Yakup YILDIRIM

     2-              37618366808             Abdurrahman GÖÇMEN

     3-              22036886342             Cemal BOYRAZ

     4-              35551436046             Ökkeş KARAKUŞ

     5-              36073418350             Recep Duran KILIÇ

     6-              45595100964             Ahmet YILMAZ'ın

 

Bilirkişi olarak seçilmelerine 3402 sayılı Kadastro Kanunun 3. Maddesi gereği oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:7)

29

06.02.2018

Gaziantep Valiliği Kadastro İl Müdürlüğünce İlçemize bağlı Burunsuzlar, Ağabey, Çerçili, Arpalı, Yeniceli, Esenler, Kale ve Yeşilyurt Mahallelerinde yapılacak olan 3402 Sayılı Kanunun 22-a uygulaması işlemlerinde Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere;

Kale Mahallesi

S.NOT.C. KİMLİK NO     ADI SOYADI

     1-              42256212172             Mehmet ÜCEL

     2-              40876258112             İsmail DOĞAN

     3-              41476238184             Ökkeş ÜZER

     4-              41461238694             Emin ÜZER

     5-              40633266268             Hasan YILDIZ

     6-              41485237802             Ökkeş ÜZER'in

 

Bilirkişi olarak seçilmelerine 3402 sayılı Kadastro Kanunun 3. Maddesi gereği oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:7)

30

06.02.2018

Gaziantep Valiliği Kadastro İl Müdürlüğünce İlçemize bağlı Burunsuzlar, Ağabey, Çerçili, Arpalı, Yeniceli, Esenler, Kale ve Yeşilyurt Mahallelerinde yapılacak olan 3402 Sayılı Kanunun 22-a uygulaması işlemlerinde Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere;

 

Yeşilyurt Mahallesi

S.NOT.C. KİMLİK NO     ADI SOYADI

     1-              42853192396             Necati ŞENER

     2-              42142216024             Osman GÜNEN

     3-              39232313084             Mehmet DÖNMEZ

     4-              43612167044             Fatih Mehmet ŞAHİN

     5-              38935322904             Ömer ERKMEN

     6-              45451105768             Mustafa AKILLI'ın

 

Bilirkişi olarak seçilmelerine 3402 sayılı Kadastro Kanunun 3. Maddesi gereği oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:7)

31

06.02.2018

İslahiye Devlet Hastanesi ve Gaziantep Üniversitesi İslahiye Kampüsü arasında yaşanan yol sıkıntısının giderilmesi amacıyla bahse konu bölgede İlave ve Revizyon imar planı talebinin İmar Komisyonuna havalesi oylandı. Yapılan oylama neticesinde; konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:8)

32

06.02.2018

İlçemiz Hacı Ali ÖZTÜRK Mahallesi Belediye Caddesi No:4 adresinde bulunan belediyemize ait işyerlerinin mevcut haliyle 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin e) fıkrası gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kanununca ihale edilerek ayrı ayrı 3 yıllığına kiraya verilmesine, alınan meclis kararını uygulamak üzere 5393 sayılı kanunun 34. maddesinin g) bendi gereği Encümene yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:9)

33

06.02.2018

Zabıta yönetmeliğine madde eklenmesi talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oylandı. Yapılan oylama neticesinde; konunun Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:10)

34

06.02.2018

Ara Durak giriş çıkış ücretlerinin belirlenmesi talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oylandı. Yapılan oylama neticesinde; konunun Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:11)

35

06.02.2018

Belediye iştiraki olan İSABEL Enerji Hizmet İnşaat Taah. Tarım Hafriyat Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ne DenizBank A.Ş. İslahiye Şubesinden 50.000,00TL. limitli olan İşletme Kart kredi kartı, Kredili Mevduat Hesabı (KMH), Taksitli Kredi ürünlerini içeren Nakdi Kredi kullandırılmasına, krediye Belediyenin kefalet vermesine ve bu kefalet ile ilgili her türlü imza yetkisinin Belediye Başkanı Kemal VURAL’a verilmesine oy çokluğu ile karar verildi. (Gündem no:11)

İSLAHİYE BELEDİYE MECLİSİ

09/02/2018 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

 

 

Karar No

Karar Tarihi

KARAR ÖZETİ

36

09.02.2018

Komisyon raporu doğrultusunda;

Parselinde yeterli otopark yeri ayrılması mümkün olmayan parsellerde yapılacak olan binaların sahiplerinin talebi halinde;

1-Tamamen toprak altında kalan bodrum katları ile daha sonra kazılarak açığa çıkarılması mümkün olmayan bodrum katlarda, Bitişik nizam ticaret+konut bölgelerinde arka bahçe mesafeleri, ayrık nizam ticaret+konut ve konut bölgelerinde ise yan ve arka bahçe mesafeleri, ana bina kütlesi altında ayrılan kısımla birlikte hesaplanmak kaydıyla, parselin ihtiyacı olan zorunlu otopark ihtiyacının 2(iki) katını geçemeyecek şekilde ve sadece otopark amacıyla kullanmak üzere kullanılabilir,

2-Yan ve arka bahçe çekme mesafelerinin, tamamen toprak altında kalan bodrum katlarının tavan betonunun, doğal zemin oluşturmak ve toprak kısmın muhafaza edilmesi amacıyla, binanın oturduğu parselin toprak zemininden en az 50 cm. aşağıda sonlandırılması ve bu kısmın inşaatın bitiminde doğal toprak ile doldurularak doğal zemin görüntüsüne kavuşturulması ve bitkilendirilmesinin yapılması halinde mümkün olabileceği anlaşılmıştır.

3-Bina için bodrum katta ayrılacak olan otopark alanı, bina ortak alanlarından olan kalorifer dairesi ve zorunlu sığınak alanlarının asgari miktarı ayrıldıktan sonra kalan alan üzerinden hesap edilecektir.

İlçe genelinde uygulanmak üzere uygulama imar planına plan notu olarak eklenmesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesine (c) bendi gereği oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:1)

37

09.02.2018

Uygulama imar planı üzerinde yer alan Yeşilyurt Mahallesi 123 Ada 1 nolu parselin çekme mesafelerinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda 5 metreye düşürülmesi ile ilgili olarak hazırlanan uygulama imar plan değişikliğinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesine (c) bendi gereği kabulüne oy birliği ile karar verildi.(Gündem no:2)

38

09.02.2018

İslahiye Devlet Hastanesi ve Gaziantep Üniversitesi İslahiye Kampüsü arasında yaşanan yol sıkıntısının giderilmesi amacıyla bahse konu bölgede İlave ve Revizyon imar planı yapılmasına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesine (c) bendi gereği oy çokluğu ile karar verildi. (Gündem no:4)

39

09.02.2018

10.10.2014 tarih ve 2014/119 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen Zabıta Yönetmeliğine;

           Yönetmeliğin 5. Bölüme

           7 s) İşyerlerinde fiyat etiketi ve tarifesi asmayanlar.

              ş) İş yerlerinde son tüketim tarihi geçmiş gıda maddesini satışa arz edenler.

           Yönetmeliğin 15. Bölüme

           17-4 Önceden köy statüsünde olup mahalleye dönüşen yolcu taşıma araçlarının dolmuş güzergahındaki yolcuları indirip bindirmek

 

           17-5 İlçemiz Çamlıca Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde belirtilen oranın haricinde toplu taşıma aracı bulundurmak.

           Yönetmeliğin 16. Bölüm

Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen emir ve yasaklara uymayanlara ceza yazmak üzere Zabıta Müdürlüğüne yetki verilmesi,

           Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen emir ve yasaklara belirlenen ceza miktarlarına her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında zam yapılması.

           Maddelerinin Zabıta Yönetmeliğine eklenmesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesine (m) bendi gereği oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:5)

 

40

09.02.2018

Belediyemiz gelir tarife cetvelinde belirtilen ara durak araç giriş çıkış ücretlerinin;

1- Otobüs Giriş Çıkış ücreti 15,00TL.

2- Midibüs Giriş Çıkış ücreti 5,00TL.

3- Minibüs Giriş Çıkış ücreti 3,00TL.

4- Taksi vb. Giriş Çıkış ücreti 2,00TL.

olarak belirlenmesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesine (f) bendi gereği oy birliği ile karar verildi. (Gündem no:6)