Beyler Mahallesi Ada 555 Parsel 1 ve 2 de Kayıtlı Taşınmazların Uygulama İmar Plan Değişikliği

  • 16-10-2019

Beyler Mahallesi Ada 555 Parsel 1 ve 2 de Kayıtlı Taşınmazların Uygulama İmar Plan Değişikliği