Cevdetpaşa Mahallesi ada 447 Parsel 1 kayıtlı taşınmazın Ticaret+ Konut Yol alanı uygulama imar plan

  • 13-12-2019

Cevdetpaşa Mahallesi N37d-23c-1b imar paftasında ada 447, Parsel 1 kayıtlı taşınmazın Ticaret+ Konut alanı ve Yol alanı uygulama imar planı değişikliği