DUYURU

  • 01-08-2022

İlçemiz Pınarbaşı mahallesinde bulunan, tapunun 279 ada 5 nolu parselinde yer alan, mülkiyeti Horik Oğlu Mustafa KAÇAR adına kayıtlı olan arsa içerisinde bulunan binada yapılan incelemede;

Binanın halihazır  durumu itibarı ile, 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesinde  belirtilen genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği, metruk durumda olduğu, yıkılacak derecede  tehlikeli olduğu tespit edilmiştir.

İlçe nüfus müdürlüğünde yapılan incelemede, İlçemiz nüfusuna kayıtlı Horik oğlu Mustafa KAÇAR adında kişi kaydına rastlanılmamıştır.

3194 sayılı imar kanununun 39. Maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı sahibine tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir.” hükmü bulunmaktadır.

Bu tebligatın/duyurunun yayınlanmasından itibaren en geç 30 gün içerisinde, malik veya varisleri tarafınızdan metruk ve tehlikeli durumun ortadan kaldırılması, kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediyemiz tarafından yapılacak ve masrafı % 20 fazlası ile parsel sahibinin varislerinden tahsil edilecektir.

İlanen Duyurulur.