DUYURU

  • 24-11-2022

Mülkiyeti İSABEL ENERJİ HİZMETLERİ’ne ait tapunun İslahiye İlçesi Değirmencik Mahallesinde kayıtlı, aşağıda pafta,  ada, parsel numarası, imar durumu, m2 rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazın satışı işidir.