İlçemiz Burhaniye Mahallesi 257 Ada 4 parselinde bulunan evin Yıkımı Hakkında

  • 02-03-2020

İlçemiz Burhaniye Mahallesi 257 Ada 4 parselinde bulunan evin kullanılamaz
durumda olduğu ve her an yıkılma tehlikesi taşıdığı, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği
acısından risk taşıdığı tespit edilmiştir. Yapı ile ilgili 3194 İmar Kanununun 39. Maddesi
gereğince Belediye Encümenimiz tarafından yıkım kararı alınmıştır.