işyeri tapuları düzenlenen törenle, Başkanımız Kemal Vural tarafından hak sahiplerine dağıtıldı

  • 11-02-2022

Belediyemiz, Küçük Sanayi Sitesinde yaşanan işyeri sıkıntısını giderebilmek amacıyla, Şehir İmar Planında Küçük Sanayi Sitesi Revizyon alanı olarak gösterilen ancak mevcut durumda tarla olarak kullanılan alanda parselasyon çalışması yapmış ve çalışma sonucu 519 adet işyeri parseli oluşturulmuştur. Oluşturulan işyeri parsellerinin tapuları düzenlenen törenle, Belediye Başkanımız Kemal Vural tarafından hak sahiplerine dağıtıldı.