TAHTAKÖPRÜ BARAJ GÖLÜ YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASI

  • 08-08-2019
TAHTAKÖPRÜ BARAJ GÖLÜ YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASI
Hazırlanan plan ile alanda öngörülen koruma hedefleri üzerindeki baskılar giderilecek, yetki karmaşası ortadan kaldırılarak katılımcı bir yönetim sağlanacaktır. Aynı zamanda, alanın turizm ve regreatif amaçlı kullanımı ile yöre halkı ekonomik ve sosyal açıdan desteklenecektir.