Türkbahçe ve Beyler Mah. içerisinde yol alanı uygulama imar plan değişikliği

  • 07-01-2021

Türkbahçe ve Beyler Mah. içerisinde yol alanı uygulama imar plan değişikliği