HUZUR YAYLASI DOĞA TABİAT PARKI

HUZUR YAYLASI DOĞA TABİAT PARKI

Huzura  doğru bir yolculuk…

Yeşilin Her Tonunun görüldüğü ve  gökyüzünün mavisiyle kucaklaştığı yer…….

"Bir tatlı Huzur…" HUZUR  YAYLASI

♦ ♦ ♦

Her mevsim yeşillikler içinde bulunan Huzur Yaylası İslahiye’nin Altınüzüm Mahallesi’nin  20 km. Batısında Amanos Dağlarının tepesinde bulunmaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 1300-1500 m dir. Huzur Yaylası belli başlı beş tepeden oluşmuş bir yayla sistemidir. Yayla merkezini bir duvar gibi sarmış olan bu tepeleri şu şekilde sıralayabiliriz: yağlıpınar Dağı (2086) Havşu Tepesi (2018) Hamo (1972) Hanife Mezarı Tepesi (1840) ve Üç Tepe (1550) dir. Yaylayı çevreleyen dağ sıraları ise kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanmakta olan Amanos Dağ silsilesidir. Yayla  alanında Bileydik, kabaklık, Kozluk, ve Kansız dereleri  olmak üzere dört büyük dere bulunmakta ve bu derelerin yaylaları çevreleyen tepelerdeki kar suyunun beslemesi ile yıl boyunca akar durumda olduğu , kurumadığı yöre halkında edinilen bilgilerle belirlenmiştir.  Bu derelerden Bileydik,  Kabaklık  ve Kozlu Dereleri Osmaniye yönünde birleşerek Kansız deresine bağlanmaktadır.  Yaylanın topoğrafik yapısı oldukça engebeli ve dik yamaçlardan oluşur. Bu yamaçların arasında derelerin oluşturduğu derin vadiler bulunur.

                  Yaylada bulunan ormanlar Gaziantep’ te çok az yer kaplayan doğal ormanların bir parçasıdır. Orman formasyonu, yaylaya çıkan stabilize yol kenarlarında ve yolu çevreleyen eğimli yamaçlarda 900-1000 m dolaylarında başlamaktadır.  Huzur Yaylası deniz etkisine açık ve yakın olması nedeniyle Akdeniz, karasal iklimin egemen oldoğu bölgelere yakın oluşu nedeniyle de doğudan karasal iklimin etkisi altındadır. Yaylanın ismi halk arasında Hınzır tabir edilen domuzların, alanda yoğun olması sebebiyle ‘’Hınzırlı Yaylası ‘’ olarak bilinmekte beraber son yıllarda Huzur, Huzurlu, Hızırlı gibi isimlerle de anılmaktadır.        

  Yeşilin her tonunun görülebileceği  ve gökyüzünün mavisiyle buluştuğu Huzur Yaylası  15.12.1984 tarih ve 94/6345  Bakanlar Kurulu kararıyla Turizm Merkezi olarak ilan edilmiştir. Burada dikkat çekici olan; bakanlık tarafından yayla turizm merkezi ilan edilen 26 yayla arasında Karadeniz Bölgesinde  yer almayan üç yayladan biri olmasıdır. Zengin bir bitki örtüsüne sahip Huzurlu Yaylası iklim ve tabiatıyla dikkat çekerek çeşitli araştırmalara konu olmuştur.  Gaziantep üniversitesi Biyoloji Bölümünün yapmış olduğu çalışmalar neticesinde86 familya ve 332 cinse ait toplam 714 bitkinin tespiti yapılmıştır. Bu bitkilerde 29’ u nadir rastlanan türlerden olmak üzere toplam 119 çeşittir. Belli mikroklimatik alanların varlığı Huzurlu Yaylasında bu zengin floranın çeşitliliği artmış ve bunun sonucu olarak, tespit edilen 714 bitkinin 560 tanesinin Gaziantep ili bitki örtüsü için yeni kayıt olduğu belirlenmiştir.  Yayla sahip olduğu zengin floranın yanısıra yüzlerce çeşit kuşa ev sahipliği yapmaktadır. Bu bitkilerden bazıları; andız, katran ardıcı, köknar, sedir, kızılçam, karaçam, porsuk ağacı, akça ağaç, menengiç, sumak,duvar sarmaşığı, Toros kızılağacı, kevge, şimşir, kebele, hanımeli, iğ ağacı, pamuk otu, kızılcık, gürgen, fındık, kayacık, sandal ağacı, geven, kayışkıran, erguvan, yabani, sinamaki, korigen, katır tırnağı, kayın ağacı, meşe, ceviz, çalba, kekik, ökseotu, incir, çiçekli dişbudak ağacı, zeytin, şekerci boyası, doğa çınarı, pişik geveni, ak asma, barut ağacı, badem, mahlep, dağ muşmulası, alıç, elma erik, ahlat, yaban armudu, kuşburnu,  böğürtlen, titrek kavak, ak söğüt, söğüt, boz söğüt, ayıfındığı, defne, karaağaç ve silcandır. Huzurlu Yaylası oldukça sarp bir topoğrafik yapıya sahip olduğu için bir çok habitat tipinide bünyesinde barındırır.  Bu habitatlar bitki çeşitliliğiyle beraber bir çok hayvan türünün yaşaması için de elverişli bir ortam sağlamaktadır. Huzur Yaylası rengarenk kır çiçekleri, büyüleyici güzellikteki manzaraları yanı sıra buz gibi suları, pırıl pırıl güneşi ve  bol oksijenli havası ile insanların doğayla iç içe olabileceği,  kuş  sesleri ve su  şırıltıları arasında sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşü, doğayı keşfetme  ve inceleme gezileri kamp ve piknik gibi aktivitelerin yapılabileceği insan eliyle boğulmamış doğasıyla ideal bir yayladır.  Yaylada gaz lambası ışığında yenen akşam yemeği, yapılan sohbetler insanları bambaşka duygularla baş başa bırakmaktadır.  Çam, sedir, köknar, çınar, kızılağaç ardıç ve meyve ağaçları geniş bir tabana yayılmaktadır.  

 

         Kaynak suların oluşturduğu dereler ve bu derelerin suladığı alanlarda yetişen sebze ve meyveler bol miktarda bulunmaktadır. Civar köylerden gelen insanların küçük toprak parçalarını meyve ve sebze yetiştirmek için değerlendirmeleri, hayvancılıkla uğraşmaları yaylaya farklı bir canlılık kazandırmaktadır. Ayrıca dağlarda inan kar sularının beslediği bu küçük dereler kardelen, nergiz, sığırkuyruğu,  papatya, lale, ve görülmeye değer çiçeklere ev sahipliği yapmaktadır. Huzur Yaylası ve suyu ile tam bir şifa hastanesidir. Kanser ve verem hastalarına iyi gelen havası ve doğal su kaynaklarıyla hazımsızlık ve rahatsızlığı olanlarda şifa buldukları bir yayladır. Yolu asfalt olan huzur yaylasına günü birlik gidileceği  gibi kamp kurma olanakları da mevcuttur.  Huzura varmanın en kolar yolu; Gaziantep- Adana karayolu üzerinde bulunan  Nurdağı ilçesi kavşağında İslahiye – Hatay Karayoluna dönülür. Yol üzerinde bulunan Altınüzüm Mahallesinde batıya dönülerek  Kerküt- Hasanlök  Tandır Mahalleleri ile Cıncıklı Ören yerine giden yola sapılır. Bağlar bahçeler arasında geçen tandır Mahallesinden sonra dik virajlı, çam, maki türü ağaçların çevrelediği 20 km stabilize yolla yaylaya varılır. İslahiye’yi Çukurova’yı birbirine bağlayan en eski ve kısa yolun buradan geçtiği, Büyük İskender’in bu yolu kullandığı ve Huzur Yaylasında konakladığı söylenir.